× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ OMR PZN

zakład opiekuńczo - leczniczy - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny Polski Związek Niewidomych

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Zakład/Oddział opiekuńczo-leczniczy

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie stacjonarne
  • Rehabilitacja stacjonarna
  • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna
  • Pomoc doraźna
  • Oświata i promocja zdrowia

Zakres świadczonych usług:Adres

89-542 89 13
Paukszty 57
10-685 Olsztyn

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1